کارآفرینی اجتماعی چیست؟

کارآفرینی اجتماعی ایران ازجمله کشورهایی است که هم در تعداد و هم در جمعیت شهرهای بزرگ رشد سریعی داشته است. همین امر کشور را با آسیب‌های اجتماعی زیادی روبه‌رو کرده است. آسیب‌هایی نظیر اعتیاد، تکدی گری، حاشیه‌نشینی، فحشا، طلاق، فقر، کودکان کار که مشکلات زیادی را برای کشور ایجاد کرده است. تغییر و بهبود وضعیت اجتماعی … ادامه خواندن کارآفرینی اجتماعی چیست؟