بهمن ۲۱, ۱۳۹۵

کارگاه کارآفرینی و روش های بدست آوردن ایده

کارگاه در تاریخ بیستم بهمن‌ماه رأس ساعت شش طبق روال همیشه در محل شتابدهنده کارنوا واقع در مرکز رشد قم آغاز شد. مبحثی که در این […]