ارتباط با ما: info@arahimi.ir

دنبال کردن :
بالا

تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که ما در زندگی چگونه و از چه کسانی می‌آموزیم؟ فرایند یادگیری ما از همان اولین روزهای زندگی شروع می‌شود و پدر و مادر اولین آموزگاران ما هستند که ما از رفتار و گفتار آن‌ها یاد می‌گیریم. پس‌ازآن ما به...