اسفند ۲۸, ۱۳۹۵
ترس از شروع کار

ترس از شروع کار – سه راهکار غلبه بر ترس

ترس به خودی خود واقعا وجود ندارد. واقعی نیست. به همین خاطر هست که یک شخصی از آب می ترسد و دچار وحشت می شود، در […]