خرداد ۶, ۱۳۹۶
زبان بدن

زبان بدن چیست؟ اهمیت زبان بدن در کسب و کار

زبان بدن در کسب و کار ربان بدن چه اهمیتی دارد؟یکی از لازمه های زندگی در عصر ارتباطات یادیگری مهارت ارتباط است. همچنین اهمیت یادگیری مهارت […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۶
نگرش کارآفرینانه

نگرش کارآفرینانه؟ مشکل، نگرشی است که نسبت به مشکل داریم

نگرش درست کارآفرینانه چیست؟ مشکل، نگرشی است که نسبت به مشکل داریم. وقتی مردم رویدادهای خوب زندگی افراد کارآفرین و سازمان هایشان را می بینند که […]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۵
ترس از شروع کار

ترس از شروع کار – سه راهکار غلبه بر ترس

ترس به خودی خود واقعا وجود ندارد. واقعی نیست. به همین خاطر هست که یک شخصی از آب می ترسد و دچار وحشت می شود، در […]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۵

کسب و کار کوچک؟چهار علت شکست .چه عواملی را برای موفقیت کسب و کار رعایت کنیم؟

  کسب و کار کوچک موفق چه کارهایی انجام می دهد که کسب و کار ناموفق انجام نمی دهد؟ پاسخ این سوال در این ۴ تکنیک […]