مرده ها زنده می شوند _ مدیریت زمان

مرده ها زنده می شوند _ مدیریت زمان تا به حال فکر کرده اید که بیل گیتس ، استیوجابز و افراد موفق و ثروتمند دنیا در طول روز چند ساعت زمان داشته اند ؟ آیا زمان برای آنها بیش از ۲۴ ساعت بوده است و … ادامه خواندن مرده ها زنده می شوند _ مدیریت زمان